Απολυμανση
Απολυμανση

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Απολύμανση ορίζεται η διαδικασία καταστροφής μέρους των μικροβίων ή/και η αναστολή του πολλαπλασιασμού τους με χημικά μέσα (απολυμαντικά), σε αντικείμενα και επιφάνειες. Η απολύμανση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανάλογα με το επίπεδο απολύμανσης που κυμαίνεται από την σποροκτονία έως τη μείωση του αριθμού των μικροβίων. Μια χημική ουσία ονομάζεται «απολυμαντικό» όταν καταφέρνει να μειώσει κατά 5 λογαριθμικές μονάδες το μικροβιακό φορτίο μιας επιφάνειας ή ένος αντικείμενου όταν πρόκειται για βακτήρια και κατά 4 λογαριθμικές μονάδες όταν πρόκειται για ιούς. Η απολύμανση είναι απαραίτητη να γίνεται για την διατήρηση της υγιεινής σε κρίσιμους χώρους με υψηλό μικροβιακό φορτίο όπως  τα νοσοκομεία, τα ξενοδοχεία, τα σχολεία κλπ.

Η BioCity πραγματοποιεί εφαρμογές απολύμανσης είτε με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης για την κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών καθώς και εκείνων που έρχονται δύσκολα με το απολυμαντικό είτε με νεφελοψεκασμό (fogger) για την πλήρη κάλυψη κλειστών χώρων.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται έχουν ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα και καταπολεμούν βακτήρια, άλγη, μύκητες και ιούς καταστρέφοντας το 99,9% σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πλήρως συμβατά με θέματα απολύμανσης.

Για να επιτευχθεί άριστο αποτέλεσμα ο Γεωπόνος της  εταιρείας πραγματοποιεί πλήρη ανάλυση του χώρου λαμβάνοντας υπόψη όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την δράση των απολυμαντικών.

Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι:

  • Αριθμός και θέση μικροβίων: Το μικροβιακό φορτίο καθώς και το αν οι επιφάνειες έρχονται δύσκολα σε επαφή με το απολυμαντικό επηρεάζουν το χρόνο δράσης του.
  • Συγκέντρωση απολυμαντικού: Αυξημένη συγκέντρωση αυξάνει τη βιοκτόνο δραστηριότητα και μειώνει το χρόνο δράσης.
  • Φυσικοί και χημικοί παράγοντες: Σκληρότητα νερού, pH και θερμοκρασία (βέλτιστη μεταξύ 20οC και 40οC       
  • Παρουσία οργανικού υλικού: Η παρουσία οργανικών υλικών εμποδίζει την δράση των απολυμαντικών. Πριν την απολύμανση πρέπει να προηγείται η καθαριότητα.
  • Μη συμβατά μέσα (απορρυπαντικά): Τα απορρυπαντικά που παραμένουν στις επιφάνειες μπορούν να αδρανοποιήσουν ή να μειώσουν την δραστικότητα των απολυμαντικών.

 

 

 

 

Call Now ButtonΚαλέστε μας